Lekkoatletyka - Zbąszyń - Home | Facebook

LEKKOATLETYKA  KLASY VII-VIII   09.05.2023 r. RUDA TALUBSKA

 

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY  KLASY IV-VI     12.05.2023 r.   SOBOLEW

Klasyfikacja DZIEWCZĄT:
1. SP Górzno
2. SP Maciejowice 1
3. SP Michałówka
4. SP Wola Rębkowska
5. SP Sobolew 1
6. SP Maciejowice 2
7. SP Samogoszcz 1
8. SP Sobolew 2
9. SP Samogoszcz 2

 

Klasyfikacja CHŁOPCÓW
1. SP Sobolew 1
2. SP Michałówka
3. SP Wola Rębkowska
4. SP Samogoszcz 1
5. SP Maciejowice 1
6. SP Maciejowice 2
7. SP Sobolew 2
8. SP Samogoszcz 2
 
Wyniki indywidualne:
1. Siudarska Julia - SP Górzno
2. Walenda Angelika - SP Górzno
3. Błażejczyk Michalina - SP Górzno
 
1. Głowala Bartosz - SP Sobolew
2. Zieliński Kacper - SP Wola Rębkowska
3. Bienias Kuba - SP Samogoszcz

przepisy w załączeniu wg. pszssiedlce.pl

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

 

1.      Program zawodów:

-       bieg 60 m;

-       rzut piłką palantową (do 150 g.)

-       bieg: 600 m dziewcząt; 1000 m chłopców;

-       skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż.

2.      Uczestnictwo:

W zawodach prawo startu mają reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z  6 dziewcząt i 6 chłopców w wieku 13 lat i młodsi.

3.      Sposób przeprowadzania zawodów:

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna.

a)      60 m

Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

b)      skok w dal

Strefa odbicia jest częścią rozbiegu, posypana kredą. Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. Końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina. Każdy zawodnik ma prawo do trzech prób. Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu pozostawionego przez czubek buta w strefie. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. Pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

c)      skok wzwyż

Pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości: 

Wysokość początkowa w skoku wzwyż:

Powiat   - dziewczęta – 100 cm :  chłopcy – 110 cm,

Region   - dziewczęta – 110 cm:   chłopcy – 120 cm,

Przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez stracenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczyć jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za „nieważny”.

d)      rzut piłką palantową

Rzut wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.

Każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie.

Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do pół metra. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

4.      Punktacja:

                                          Wyniki przelicza się na punkty wg tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5-ciu najlepszych zawodników (z 6 startujących).W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące I-III miejsce, o wyższej lokacie decyduje wynik w 4-boju najlepszego zawodnika.

II.                 LEKKOATLETYKA  - indywidualna: rocznik  2008 – 2009  klasy VII i VIII SP

 Program zawodów:

- dziewczęta - 100, 200, 300, 600,1000 skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą ,

                                              sztafeta 4 x 100 m. sztafeta olimpijska

- chłopcy     - 100, 200, 300, 600, 1000, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, sztafeta 4 x 100, 

                      sztafeta olimpijska      

                    - o wadze kuli w wyżej wymienionych kategoriach wiekowych decydują aktualne przepisy PZLA.