Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 21.01.2023 r.

ZARZĄD POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W GARWOLINIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW NA NADZWYCZAJNY ZJAZD  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  03.02.2023 ROKU /PIĄTEK/ O GODZINIE 15.00 W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GARWOLINIE  UL. ŻOŁNIERZY II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 20 

SZCZEGÓŁY SPOTKANIA W ROZWINIĘCIU

Sobolew, 21.01.2023 r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Garwolinie zaprasza na

Nadzwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

który odbędzie się 03.02.2023 r. /piątek/ o godz. 15.00

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego PSZS w Garwolini za lata 2018-2022.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2018-2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 8. Przeprowadzenie Wyborów Zarządu.
 9. Przeprowadzenie Wyborów Komisji Rewizyjnej.
 10. Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej - Ukonstytuowanie się nowych władz.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Podjęcie Uchwał z Walnego Zebrania.
 13. Przedstawienie przez Zarząd ramowego planu działania na lata 2023-2026.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.                                                              

Zapraszamy wszystkich Członków , Nauczycieli, Przedstawicieli Szkół i UKS-ów z terenu Powiatu Garwolin na Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które będzie podsumowaniem minionej kadencji oraz czasem wyborów nowych władz Związku.

ZARZĄD  PSZS W GARWOLINIE