Znalezione obrazy dla zapytania szs logoZnalezione obrazy dla zapytania powiat garwolin logo 

 

NA 08.02.2022 r. PRZYPADA TERMIN  NOWYCH WYBORÓW ZGODNIE ZE STATUTEM ZWIĄZKU. 

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ PANDEMIĘ COVID-19 I SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI TAKICH STOWARZYSZEŃ JAK NASZE PODCZAS PANDEMII, PREZYDIUM ZARZĄDU ZDECYDOWAŁO PRZESUNĄĆ TERMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO NA PÓŹNIEJSZY TERMIN. 

UZALEŻNIONY JEST ON OD UNORMOWANIA SIĘ SYTUACJI PANDEMICZNEJ ABY W SPOSÓB BEZPIECZNY I W JAK NAJSZERSZYM GRONIE MOGŁO SIĘ TO ZGROMADZENIE ODBYĆ. 

NIE BĘDZIE TO TERMIN PÓŹNIEJSZY NIŻ KONIEC CZERWCA 2022 ROKU.

O NOWEJ DACIE ZGROMADZENIA DELEGACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI ZGODNIE ZE STATUTEM ZWIĄZKU Z DWUTYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM  POPRZEZ INFORMACJĘ  NA STRONIE ZWIĄZKU JAK I LISTEM ELEKTRONICZNYM PRZESŁANYM DO SZKÓŁ. 

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ. 

Z WYRAZAMI SZCUNKU - PREZYDIUM ZARZĄDU PSZS W GARWOLINIE

TAK BYŁO 4 LATA TEMU

Podczas Zjazdu w dniu 08.02.2018 r. wybrano skład nowego Zarządu PSZS w Garwolinie. Delegaci docenili pracę Zarządu w latach 2013-2017 i przy jego aprobacie zagłosowali nad kontynuacją prowadzenia Związku przez sprawdzone władze. Dodatkowo aby usprawnić pracę uzupełniono ten skład Nauczycielami z całego terenu powiatu garwolińskiego. 

          Nowe władze na lata 2018-2022

Przewodniczący - Andrzej Goliszewski

Zastępcy przewodniczącego - Paweł Żak i Paweł Kowalski

Sekretarz - Edyta Afrykańska

Członkowie Prezydium Zarzadu - Mirosław Mętrak, Dariusz Parzyszek, Cezary Krzyśpiak

Członkowie Zarządu - Joanna Włodarczyk, Olaf Woder, Łukasz Bogusz, Agnieszka Bogusz-Piotrowska, Witold Wawer, Marcin Możdżonek, Marta Kujawa, Jarosław Blachowicz

     Komisja Rewizyjna

Przewodniczacy - Sławomir Miernicki

Zastępca Przewodniczacego - Dariusz Lodowski

Sekretarz - Iwona Serzysko

Członkowie - Artur Chmielak, Andrzej Kozłowski